24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

ספיר כרמי

אודות

ספיר עובדת במשרדנו משנת 2017.
ספיר סיימה קורס פנימי של עוזרות משפטיות בהיקף של 60 ש' לימוד ומטפלת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית ורישום עסקאות.

פרטים נוספים

ספיר כרמי, עוזרת משפטית

מחלקת מקרקעין והתחדשות עירונית
󰀝03-7540505