24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ

󰀄

 

מוניטין הינו מכלול היתרונות שנצברו לעסק המביא לכך שלקוחות ישובו לפקוד אותו. בעסק של בעל מקצוע חופשי לא ניתן למכור את "מקור המוניטין" שהוא למעשה תכונה אישית של אדם שאינה ניתנת למכירה. באותם מקרים בהם מקור המוניטין הצמיח תוצרים, אשר גורמים לכך שהעסק הינו בעל כוח משיכה משל עצמו, במנותק מאישיותו של בעל העסק, ניתן למכור מוניטין ובלבד שהמכירה כוללת העברה מסודרת של רשימת הלקוחות ותניית אי תחרות משמעותית המונעת מהמוכר להתחרות בקונה.

_____________________________________________________

מאת: אהוד פורת, עו"ד ונוטריון

 

השר לשעבר משה ניסים (המערער) שימש שנים רבות כנבחר ציבור. בשנת 1964 הוסמך המערער כעורך דין, ופעל כעו"ד עד לשנת 1978, בה מונה לשר בממשלה. בשנת 1996, עם פרישתו מהחיים הפוליטיים, שב לעסוק בעריכת דין. בשנת 1999, הקים המערער שותפות עו"ד ובשנת 2002 הקים חברת עורכי דין בבעלותו המלאה. לאחר הקמת החברה  מכר המערער לחברה "את המוניטין שרכש בכל שנות עבודתו ובמסגרת מגוון תחומי פעילותו" בתמורה ל- 3 מיליון ₪.

המערער דיווח על רווח הון בגין "מוניטין שלא שולם בעד רכישתו" אשר באותה תקופה, היה סכום אינפלציוני פטור ממס. המחלוקת סבה סביב טיבו של הנכס הנמכר. המערער טען כי מכר נכס מוניטין לחברה. פקיד השומה טען, כי למערער אין מוניטין הניתן למכירה ומדובר במכירת זכותו של המערער בשותפות, לידי החברה שבבעלותו. כמו כן נטען כי המדובר בעסקה מלאכותית.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וקבע:

  • "מוניטין"  הינו הסבירות כי לקוחות ישובו, מסיבה זו או אחרת, למקום העסק. מוניטין מבטאים את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו- מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים והמוצרים וכו'.
  • אצל בעלי מקצועות חופשיים, לעיתים "מקורות המוניטין" הם מוניטין אישי של בעל העסק, אשר הוא למעשה "תכונה אישית" של אדם ולפיכך אינו ניתן לעולם להעברה ולמכירה.
  • "פירות המוניטין", כגון רשימת לקוחות + תניית אי- תחרות, הם תוצר המוניטין האישי והם נכס נפרד, הניתן למכירה על ידי בעליו.
  • במקרה שלנו, העדים שהביא המערער טענו שהמערער באופן אישי הוא "האבן השואבת" שהובילה את הלקוחות למשרדי השותפות. נפסק כי המערער כלל לא הוכיח מהו אותו נכס "מוניטין" שנמכר לחברה ולא הוכח על ידו, כי קיים מנגנון עסקי כלשהו הנפרד מהמערער המזוהה ע"י לקוחותיו, כבעל שם טוב בזכות עצמו.

בנוסף, במקרה זה לא הועבר לידי החברה כל נכס כגון רשימת לקוחות, אשר יאפשר לה לפנות ללקוחות השותפות, ללא "תיווך" המערער, ולהציע להם שירותים משפטיים. כמו כן, לא נקבע סעיף אי תחרות בין הצדדים.

בניגוד למקרה שבו נמכר "מוניטין", במקרה הנדון העסק לא נמכר כ"עסק חי" כאשר המערער מושך ידיו מהעסק, והמערער לא סיפק לחברה שירותי ייעוץ לשימור הלקוחות.

לפיכך נפסק כי אין להכיר במקרה זה במכירת מוניטין, אלא כהסבת הזכות לרווחי השותפות לחברה. מס רווח ההון נקבע בשיעור מקסימאלי, ע"פ המס השולי של המערער, בהתאם לדין שהיה באותה תקופה (לפני הרפורמה מיום 1.1.2003). המערער חויב בהוצאות בסך 45,000 ₪.

 

ע"מ 1036-08 נסים משה בנימין נ' פקיד שומה גוש דן

סגור לתגובות על מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ
כתיבה
󰁓