24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

בהחלטה חריגה בוטל צו הריסה מנהלי על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים

󰀄

בעלים של מבנה בתל-אביב, אשר הוקם לפני עשרות שנים, ואליו צמודה סככה בחצר האחורית של המבנה, שיפצו את הסככה הישנה הרעועה, ללא הגדלת שטח הסככה. לאחר סיום השיפוץ ניתן על-ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה צו הריסה לסככה החדשה בטענה כי בוצע החלפה של הסככה ללא היתר בניה. במסגרת בקשה לביטול צו ההריסה שהוגשה על-ידי משרדנו…

בית המשפט חייב בתשלום שכר ראוי יזם שחזר בו מעסקת תמ"א 38 בסמוך לחתימתה ועל אף שהעסקה לא יצא לפועל

󰀄

בית המשפט חייב חברה יזמית לשלם שכר ראוי למשרדנו, על אף העדר חותמת על ההסכם, טענה כי חברה אחרת הייתה צריכה לחתום על ההסכם, העדר פרוטוקול המאשר את העסקה וכן למרות העובדה שהעסקה לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל.   כל בעלי דירות בבית משותף בהרצליה, מינו את משרדינו לייצג אותם בעסקת תמ"א 38/2….

קביעה חדשנית בעניין פטור מהיטל השבחה

󰀄

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה קביעה חדשה וחשובה לפיה מגיעים מספר פטורים לחלקה אחת, בקשר לתשלום היטל השבחה, בגין בניה עצמית של דירת מגורים.   ביום 15.7.2015 ניתן פסק דין חשוב על ידי כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בערעור שהוגש על ידי עורכי הדין אהוד פורת ומועתסם…

אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

󰀄

  ניתן לעיתים לחסוך מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים, ולהימנע מתשלום מס רכישה, בעת רכישת חברות בעלות מקרקעין, שבבעלותן גם נכסי קניין רוחני כגון מוניטין, ידע או סימן מסחרי רשום.   חוק מיסוי מקרקעין קובע חובת תשלום מס רכישה, בשיעורים של 6%-10% משווי הנכס, בכל מקרה של "פעולה באיגוד מקרקעין". "איגוד מקרקעין" מוגדר בחוק…

סגור לתגובות על אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

בית המשפט העליון אישר את קביעת המחוזי כי אין לעכב מימוש הליך משכנתא גם במקרים שהצדדים לא הקפידו על הוראות הסכם השיתוף ביניהם

󰀄

בית המשפט דחה בקשת חייבת לעכב מימוש הליכי משכנתא וחייב אותה ב- 15,000 ₪ הוצאות לאחר שקבע, על סמך מערכת מסמכים שהוצגה לו ע"י משרדינו, כי החייבת קיבלה, בעקיפין, הלוואה, אשר נועדה להבטיח את החיוב בהיטל השבחה שהוטל בעסקה עם צד ג'. למרות הוראה מגבילה בהסכם השיתוף, נקבע כי הצדדים לא רשמו את הסכם השיתוף,…

מי הוא בית המשפט המוסמך בתביעות לביטול הפקעה ולקבלת פיצויים בגין הפקעה

󰀄

הפקעת מקרקעין על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או על פי חוקי ההפקעה האחרים, הינה מעשה שלטוני מובהק. הכלל החל על תקיפת מעשה שלטוני הוא, כי הסמכות במקרה זה ניתנת לבית המשפט הגבוה לצדק ולא לבתי המשפט הרגילים. כלל זה נכון לגבי הפקעה הנעשית לפי חוקי ההפקעה השונים, למעט הפקעות לפי חוק התכנון…

󰁓