24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

חישוב מס נפרד לאחר דיון נוסף מלכיאלי

󰀄

במסגרת דיון נוסף מלכיאלי, נקבע על ידי בית המשפט העליון כי בע"א מלכיאלי, לא בוטלה ההלכה שנקבעה בע"א קלס. זאת מאחר ופסק הדין בעניין מלכיאלי אינו עוסק בשאלה: האם החזקות הקבועות בסיפא של הסעיף, המתייחסות לנסיבות בהם היחסים בין הבעל לאישה יחשבו "יחסי תלות כלכליים", הן חזקות הניתנות לסתירה, אלא בשאלה: האם החזקה הקבועה ברישא…

סיכום שנת 2012 ותחזית כלכלית לשנת 2013

󰀄

שנת 2012 התאפיינה באינפלציה נמוכה, שער דולר יחסית יציב ורמת אבטלה נמוכה. ניתן לייחס נתונים אלו למדיניות מרסנת של בנק ישראל, בהובלת הנגיד היוצא, סטנלי פישר ובהשפעת החמאה החברתית של קיץ 2011, אשר יצרה לחץ על הקמעונאים ורשתות השיווק להימנע מהעלאת מחירים. למרות שהיה זו "שנת בחירות", קברניטי המשק נמנעות מפריצת מסגרת התקציב ומחלוקת "מתנות"…

ביטול מתנה של נכס מקרקעין

󰀄
ביטול מתנה של נכס מקרקעין

אדם העניק לאחר דירה במתנה. אולם, נותן המתנה החליט לחזור בו ממתן המתנה וכעת הוא מעוניין לדעת האם הדבר אפשרי, או שמא המתנה הינה סופית ומוגמרת, כך שאין באפשרותו לבטלה. חוק המתנה אכן קובע שלושה מצבים ברורים בהם יכול נותן המתנה, כאשר מדובר בעסקה במקרקעין שטרם הושלמה ברישום, לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה. לעיתים…

דיירת זכתה בעתירה מנהלית מול עמידר – שווי הדירה הופחת במחצית !

󰀄
דיירת זכתה בעתירה מנהלית מול עמידר – שווי הדירה הופחת במחצית !

משרדנו הצליח להוכיח בפני בית המשפט המחוזי בת"א כי שמאים מטעם חברת עמידר ביצעו שומה שגויה, מגמתית, חד צדדית, אשר קבעה מחיר "מופקע"  של 1,180,000 ₪ לדירת שיכון קטנה בת 2 חדרים, הכוללת 34 מ"ר, בבניין בן יותר מ-50 שנה, בהרצליה. משכך, קבע בית המשפט כי יש למנות שמאי חיצוני וניטראלי להכנת חוות דעת שמאית,…

פרויקטים חדשים במקרקעין בטיפול משרדנו

󰀄
פרויקטים חדשים במקרקעין בטיפול משרדנו

משרד אהוד פורת ושות'-, עורכי דין ונוטריון מתמחה בתחום המקרקעין על גווניו השונים, לרבות מיסוי מקרקעין. פעילות המשרד כוללת מתן יעוץ וליווי משפטי לחברות, ליזמים ולבעלי קרקעות ו/או דירות, לרבות תכנון, עריכה וליווי של עסקאות רבות ומגוונות, ליווי פרויקטים בתחום הנדל"ן החל משלב רכישת הקרקע, הוצאת היתר בנייה והליווי הבנקאי ועד לשלב רישום בתים משותפים….

מדיניות ברורה – בית המשפט לא ייתן יד לסחטנות של דייר סרבן

󰀄
מדיניות ברורה – בית המשפט לא ייתן יד לסחטנות של דייר סרבן

בימים אלה, שבהם אנו עדים לתנופה משמעותית במספר הפרויקטים לחיזוק מבנים ישנים נגד רעידות אדמה, נרשמים מקרים רבים של דיירים סרבנים שמקשים על התקדמותם של פרויקטים במטרה להשיג תמורה גדולה יותר עבור הסכמתם. לא עוד. לאחרונה התקבל פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מפי כבוד השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן, המעיד על מדיניות ברורה,…

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38 שינוי מספר 3

󰀄
תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38 שינוי מספר 3

ביום 11.6.12 נכנס לתוקף תיקון מס' 3 לתמ"א 38 – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. תיקון מס' 3 מהווה חלק משמעותי בהליך הפקת לקחים מביצוע ויישום הוראות תמ"א בפועל, על מנת שזו תשיג את מטרתה – חיזוק מבינים בפני רעידות אדמה. להלן עיקרי תיקון 3 לתמ"א 38: השינוי המשמעותי ביותר שהוכנס במסגרת תיקון 3 לתמ"א…

󰁓