24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

בהחלטה חריגה בוטל צו הריסה מנהלי על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים

󰀄

בעלים של מבנה בתל-אביב, אשר הוקם לפני עשרות שנים, ואליו צמודה סככה בחצר האחורית של המבנה, שיפצו את הסככה הישנה הרעועה, ללא הגדלת שטח הסככה. לאחר סיום השיפוץ ניתן על-ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה צו הריסה לסככה החדשה בטענה כי בוצע החלפה של הסככה ללא היתר בניה. במסגרת בקשה לביטול צו ההריסה שהוגשה על-ידי משרדנו…

בית המשפט חייב בתשלום שכר ראוי יזם שחזר בו מעסקת תמ"א 38 בסמוך לחתימתה ועל אף שהעסקה לא יצא לפועל

󰀄

בית המשפט חייב חברה יזמית לשלם שכר ראוי למשרדנו, על אף העדר חותמת על ההסכם, טענה כי חברה אחרת הייתה צריכה לחתום על ההסכם, העדר פרוטוקול המאשר את העסקה וכן למרות העובדה שהעסקה לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל.   כל בעלי דירות בבית משותף בהרצליה, מינו את משרדינו לייצג אותם בעסקת תמ"א 38/2….

קביעה חדשנית בעניין פטור מהיטל השבחה

󰀄

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה קביעה חדשה וחשובה לפיה מגיעים מספר פטורים לחלקה אחת, בקשר לתשלום היטל השבחה, בגין בניה עצמית של דירת מגורים.   ביום 15.7.2015 ניתן פסק דין חשוב על ידי כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בערעור שהוגש על ידי עורכי הדין אהוד פורת ומועתסם…

אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

󰀄

  ניתן לעיתים לחסוך מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים, ולהימנע מתשלום מס רכישה, בעת רכישת חברות בעלות מקרקעין, שבבעלותן גם נכסי קניין רוחני כגון מוניטין, ידע או סימן מסחרי רשום.   חוק מיסוי מקרקעין קובע חובת תשלום מס רכישה, בשיעורים של 6%-10% משווי הנכס, בכל מקרה של "פעולה באיגוד מקרקעין". "איגוד מקרקעין" מוגדר בחוק…

סגור לתגובות על אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

בית המשפט העליון אישר את קביעת המחוזי כי אין לעכב מימוש הליך משכנתא גם במקרים שהצדדים לא הקפידו על הוראות הסכם השיתוף ביניהם

󰀄

בית המשפט דחה בקשת חייבת לעכב מימוש הליכי משכנתא וחייב אותה ב- 15,000 ₪ הוצאות לאחר שקבע, על סמך מערכת מסמכים שהוצגה לו ע"י משרדינו, כי החייבת קיבלה, בעקיפין, הלוואה, אשר נועדה להבטיח את החיוב בהיטל השבחה שהוטל בעסקה עם צד ג'. למרות הוראה מגבילה בהסכם השיתוף, נקבע כי הצדדים לא רשמו את הסכם השיתוף,…

מי הוא בית המשפט המוסמך בתביעות לביטול הפקעה ולקבלת פיצויים בגין הפקעה

󰀄

הפקעת מקרקעין על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, או על פי חוקי ההפקעה האחרים, הינה מעשה שלטוני מובהק. הכלל החל על תקיפת מעשה שלטוני הוא, כי הסמכות במקרה זה ניתנת לבית המשפט הגבוה לצדק ולא לבתי המשפט הרגילים. כלל זה נכון לגבי הפקעה הנעשית לפי חוקי ההפקעה השונים, למעט הפקעות לפי חוק התכנון…

האם לפני הגשת "תובענה ייצוגית" יש לבצע פנייה מוקדמת לנתבע?

󰀄

השאלה האם תובע ייצוגי חייב לפנות פניה מוקדמת לנתבע קודם להגשת תובענה ייצוגית מעסיקה תובעים רבים, טרם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. מצד אחד, פניה מוקדמת עשויה לשרת את טובת הקבוצה בצורה אופטימאלית, שכן היא עשויה להביא להפסקת ההתנהגות הבלתי תקינה במהירות, ומבלי שהנתבע יחשוש שהיענות לפניה עלולה לגרור אחריה הסתבכות משפטית. מצד שני, הפניה המוקדמת מאפשרת לנתבע לנסות ולתת פתרון נקודתי לתובע הפוטנציאלי, ובכך לעקר את האפשרות שיפעל לטובת הקבוצה.

סגור לתגובות על האם לפני הגשת "תובענה ייצוגית" יש לבצע פנייה מוקדמת לנתבע?

פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

󰀄

מהו יום הרכישה בעסקת חליפין ומתי תקום חובה לשלם תוספת מס בגין עסקאות מלפני 1960

סגור לתגובות על פסק דין עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת

הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

󰀄

לפני מספר שנים ולאור שער החליפין הגבוה של הדולר אל מול השקל, שעמד דאז על כ- 5 ₪ לדולר, נטלו עסקים רבים הלוואות הצמודות לשער הדולר, וזאת מאחר והציפייה הייתה כי השער היציג של הדולר ייחלש. לאחר מספר שנים, החזירו הלווים סכומים נומינליים נמוכים יותר. לאחרונה נקבע בבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי כבוד השופט אלטוביה מגן, כי ירידת ערך ההלוואה, מהווה הכנסה רעיונית החייבת במס.

סגור לתגובות על הערה למתכנני המס: נפסק לאחרונה כי יש לחייב במס הכנסה רעיונית עקב ירידת ערך הלוואה שהוצמדה לדולר

מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ

󰀄

מוניטין הינו מכלול היתרונות שנצברו לעסק המביא לכך שלקוחות ישובו לפקוד אותו. בעסק של בעל מקצוע חופשי לא ניתן למכור את "מקור המוניטין" שהוא למעשה תכונה אישית של אדם שאינה ניתנת למכירה. באותם מקרים בהם מקור המוניטין הצמיח תוצרים, אשר גורמים לכך שהעסק הינו בעל כוח משיכה משל עצמו, במנותק מאישיותו של בעל העסק, ניתן למכור מוניטין ובלבד שהמכירה כוללת העברה מסודרת של רשימת הלקוחות ותניית אי תחרות משמעותית המונעת מהמוכר להתחרות בקונה.

סגור לתגובות על מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ
󰁓