24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04
Home Articles posted by עו"ד אהוד פורת

בהחלטה חריגה בוטל צו הריסה מנהלי על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים

󰀄

בעלים של מבנה בתל-אביב, אשר הוקם לפני עשרות שנים, ואליו צמודה סככה בחצר האחורית של המבנה, שיפצו את הסככה הישנה הרעועה, ללא הגדלת שטח הסככה. לאחר סיום השיפוץ ניתן על-ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה צו הריסה לסככה החדשה בטענה כי בוצע החלפה של הסככה ללא היתר בניה. במסגרת בקשה לביטול צו ההריסה שהוגשה על-ידי משרדנו…

בית המשפט חייב בתשלום שכר ראוי יזם שחזר בו מעסקת תמ"א 38 בסמוך לחתימתה ועל אף שהעסקה לא יצא לפועל

󰀄

בית המשפט חייב חברה יזמית לשלם שכר ראוי למשרדנו, על אף העדר חותמת על ההסכם, טענה כי חברה אחרת הייתה צריכה לחתום על ההסכם, העדר פרוטוקול המאשר את העסקה וכן למרות העובדה שהעסקה לא יצאה בסופו של דבר אל הפועל.   כל בעלי דירות בבית משותף בהרצליה, מינו את משרדינו לייצג אותם בעסקת תמ"א 38/2….

אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

󰀄

  ניתן לעיתים לחסוך מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים, ולהימנע מתשלום מס רכישה, בעת רכישת חברות בעלות מקרקעין, שבבעלותן גם נכסי קניין רוחני כגון מוניטין, ידע או סימן מסחרי רשום.   חוק מיסוי מקרקעין קובע חובת תשלום מס רכישה, בשיעורים של 6%-10% משווי הנכס, בכל מקרה של "פעולה באיגוד מקרקעין". "איגוד מקרקעין" מוגדר בחוק…

סגור לתגובות על אפשרות להימנע מתשלום מס רכישה בעת קניית מניות חברה שבבעלותה נכס מקרקעין

בית המשפט העליון אישר את קביעת המחוזי כי אין לעכב מימוש הליך משכנתא גם במקרים שהצדדים לא הקפידו על הוראות הסכם השיתוף ביניהם

󰀄

בית המשפט דחה בקשת חייבת לעכב מימוש הליכי משכנתא וחייב אותה ב- 15,000 ₪ הוצאות לאחר שקבע, על סמך מערכת מסמכים שהוצגה לו ע"י משרדינו, כי החייבת קיבלה, בעקיפין, הלוואה, אשר נועדה להבטיח את החיוב בהיטל השבחה שהוטל בעסקה עם צד ג'. למרות הוראה מגבילה בהסכם השיתוף, נקבע כי הצדדים לא רשמו את הסכם השיתוף,…

האם לפני הגשת "תובענה ייצוגית" יש לבצע פנייה מוקדמת לנתבע?

󰀄

השאלה האם תובע ייצוגי חייב לפנות פניה מוקדמת לנתבע קודם להגשת תובענה ייצוגית מעסיקה תובעים רבים, טרם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. מצד אחד, פניה מוקדמת עשויה לשרת את טובת הקבוצה בצורה אופטימאלית, שכן היא עשויה להביא להפסקת ההתנהגות הבלתי תקינה במהירות, ומבלי שהנתבע יחשוש שהיענות לפניה עלולה לגרור אחריה הסתבכות משפטית. מצד שני, הפניה המוקדמת מאפשרת לנתבע לנסות ולתת פתרון נקודתי לתובע הפוטנציאלי, ובכך לעקר את האפשרות שיפעל לטובת הקבוצה.

סגור לתגובות על האם לפני הגשת "תובענה ייצוגית" יש לבצע פנייה מוקדמת לנתבע?

מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

󰀄

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה תחול "תקופת צינון" של 3 עד 4 שנים מיום שמקבל המתנה "נעשה בעלה". בית המשפט פירש ביטוי זה- מיום גמר הדירה. במקביל קובע החוק "תקופת אכשרה" לפיה מתנה תחשב ככזו רק אם ניתנה בתוך 3 שנים "שקדמו לרכישתה". לדעתנו יש לפרש ביטוי זה באופן זהה- בתוך 3 שנים שקדמו להשלמת בנייתה. לפיכך אם ניתנו מתנות לרכישת מרכיב הקרקע/מימון הבניה בתקופה שקדמה לשלוש שנים להשלמת הבניה- אין למנות מתנות אלו בבדיקת הזכאות לפטור.

סגור לתגובות על מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ

󰀄

מוניטין הינו מכלול היתרונות שנצברו לעסק המביא לכך שלקוחות ישובו לפקוד אותו. בעסק של בעל מקצוע חופשי לא ניתן למכור את "מקור המוניטין" שהוא למעשה תכונה אישית של אדם שאינה ניתנת למכירה. באותם מקרים בהם מקור המוניטין הצמיח תוצרים, אשר גורמים לכך שהעסק הינו בעל כוח משיכה משל עצמו, במנותק מאישיותו של בעל העסק, ניתן למכור מוניטין ובלבד שהמכירה כוללת העברה מסודרת של רשימת הלקוחות ותניית אי תחרות משמעותית המונעת מהמוכר להתחרות בקונה.

סגור לתגובות על מתי תוכר מכירת מוניטין אישי ע"י בעל מקצוע חופשי כגון עו"ד, רו"ח ועו"פ

מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

󰀄

תנאים להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

סגור לתגובות על מתי יוכר מוסד ציבורי לעניין הכרה בתרומות

מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

󰀄

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה תחול "תקופת צינון" של 3 עד 4 שנים מיום שמקבל המתנה "נעשה בעלה". בית המשפט פירש ביטוי זה- מיום גמר הדירה. במקביל קובע החוק "תקופת אכשרה" לפיה מתנה תחשב ככזו רק אם ניתנה בתוך 3 שנים "שקדמו לרכישתה". לדעתנו יש לפרש ביטוי זה באופן זהה- בתוך 3 שנים שקדמו להשלמת בנייתה. לפיכך אם ניתנו מתנות לרכישת מרכיב הקרקע/מימון הבניה בתקופה שקדמה לשלוש שנים להשלמת הבניה- אין למנות מתנות אלו בבדיקת הזכאות לפטור.

סגור לתגובות על מהי "תקופת הצינון" לעומת "תקופת האכשרה" בעת מכירת דירה שניתנה במתנה?

האם מעביד של שכיר זכאי להחזרי ביטוח לאומי עקב "שומות סופיות" שהוצאו ע"י מס הכנסה

󰀄

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, אם מתברר, בעקבות שומה סופית של פקיד השומה, כי מעביד העביר דמי ביטוח לאומי בייתר, חובה על הביטוח הלאומי להשיב סכומים אלו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. עקרון "שומת האמת" גובר על "העיקרון הביטוחי" לפיו בתקופה הרלוונטית העובד היה מכוסה בביטוח בגין סכומים גדולים יותר.

סגור לתגובות על האם מעביד של שכיר זכאי להחזרי ביטוח לאומי עקב "שומות סופיות" שהוצאו ע"י מס הכנסה
󰁓