24/7
CALL US
󰀑 03 754 05 04

תחומי עיסוק

תכנוני מס אסטרטגיים לחברות, שותפויות ויחידים, ייעוץ במיסים בתחומי נדל"ן, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, חוקי עידוד, שינויי מבנה – העברות נכסים, מיזוגים ופיצולים, אישורי "מוסד ציבורי". התמחות במיסוי קניין רוחני.
.
המשך קריאה...
משרדנו מהווה חלק מ"קבוצת לוצאטו" ופועל עם הקבוצה במסגרת הסכם לשיתוף פעולה. משרד "לוצאטו את לוצאטו" הינו, משרד עורכי הפטנטים מהגדולים בישראל ומונה מספר סניפים ברחבי הארץ.
המשך קריאה...
ייצוג חברות קבלניות בפרויקטים גדולים לבנייה למגורים, קוטג'ים, מבני תעשיה, משרדים ומרכזים מסחריים, לרבות ליווי פיננסי וייצוג בתביעות ליקויי בנייה.
המשך קריאה...
טיפול שוטף בחברות ויחידים בכל היבטי המשפט המסחרי והתאגידי, לרבות גיוסי הון. ייצוג חברות בקשיים, הסדרי הבראה, הקפאת הליכים, פירוקים (לרבות פירוק משרדי עורכי דין), פשיטות רגל וכינוס נכסים, לרבות ייצוג בבתי משפט.
המשך קריאה...
טיפול שוטף בחברות ויחידים בכל היבטי המשפט המסחרי והתאגידי, לרבות גיוסי הון. ייצוג חברות בקשיים, הסדרי הבראה, הקפאת הליכים, פירוקים (לרבות פירוק משרדי עורכי דין), פשיטות רגל וכינוס נכסים, לרבות ייצוג בבתי משפט.
המשך קריאה...
טיפול שוטף בחברות ויחידים בכל היבטי המשפט המסחרי והתאגידי, לרבות גיוסי הון. ייצוג חברות בקשיים, הסדרי הבראה, הקפאת הליכים, פירוקים (לרבות פירוק משרדי עורכי דין), פשיטות רגל וכינוס נכסים, לרבות ייצוג בבתי משפט.
המשך קריאה...